Nanjing Ansen Electronics Co, Ltd

Hem > Kunskap > Innehåll
Klassificeringen av induktorer
- Jul 27, 2017 -

Självinduktansanordning

När det finns en elektrisk ström i spolen genereras ett magnetfält runt spolen. När strömmen i spolen ändras, alstrar magnetfältet runt den också en motsvarande förändring. Förändringen i magnetfältet kan göra spolen i sig själv genererad induktiv elektromotorisk kraft (EMF) (elektromotorisk kraft för att indikera källan till den ideala strömförsörjningsspänningen ), Detta är induktionen.

Med tråden runt systemet, med ett visst antal varv, kan producera en viss mängd induktans eller ömsesidig induktans av elektroniska komponenter, ofta kallade induktansspole. För att öka induktansvärdet, förbättra kvalitetsfaktorn, minska volymen, lägg ofta till ferromagnetiskt material gjord av järnkärna eller magnetkärna. Induktans grundläggande parametrar är induktansmängd, kvalitetsfaktor, inneboende kapacitans, stabilitet, ström och användningsfrekvens etc. En induktor som består av en enda spole kallas en induktiv enhet, och dess självinduktans kallas självinduktivitetskoefficienten.

Transformator

När två induktansspolar är nära varandra, kommer magnetfältet hos en induktansspole att påverka den andra induktansspolen. Storleken på den ömsesidiga induktansen bestäms av den induktiva spolen och kopplingen av två induktansspolar, och komponenterna som framställs av denna princip kallas transformatorer.