Nanjing Ansen Electronics Co, Ltd

Hem > Kunskap > Innehåll
Transformator Inledning
- Jul 27, 2017 -

Transformatorn (transformatorn) är en anordning som använder principen för elektromagnetisk induktion för att ändra växelspänning och huvudkomponenterna är primära, sekundära och järnkärnor (kärnor). Huvudfunktionerna är: spänningsomvandling, strömtransformation, impedansomvandling, isolering, spänningsregulator (magnetisk mättnadstransformator) och så vidare.

Genom användning kan man dela in i: transformatorer och speciella transformatorer (elektriska ugnar Byte, likriktare byte, frekvens test transformatorer, spänningsregulator, minväxel, ljud transformatorer, Intermediate frekvens transformatorer, Högfrekventa transformatorer, Effekt transformatorer, instrumentation transformatorer, elektroniska transformatorer , Reaktorer, transformatorer, etc.). Krets-symboler brukar användas som början av numreringen. Exempel: T01, T201, etc.