Nanjing Ansen Electronics Co, Ltd

Hem > Nyheter > Innehåll
Hur man väljer transformatorns kapacitet
- Jul 27, 2017 -

Hur man väljer transformatorkapaciteten är det lämpliga valet av transformatorkapacitet den primära standarden för energibesparing och utsläppsminskning. Generellt sett är transformatorns kapacitet mindre än kapaciteten i sin kapacitet, medan det ekonomiska arbetet är transformatorn med större kapacitet. Transformatorkapacitetsdesign bygger också på kapacitetsutnyttjande och ekonomiskt arbete för att välja Transformers.

Idag distribuerar Transformers gemensamma "Big Mara car" -scenen, en del transformatorer under lång tid utan lastläge. Och några gradvis utvecklade township kommer att ligga i en långsiktig belastningssituation, vilket resulterar i utbrändningen av Transformers. Så hur man väljer transformatorn? Transformatorkapacitetsval bör baseras på principen om "liten kapacitet, punkten", fördelningsformatorn ska placeras så långt som möjligt i belastningsbasen, strömförsörjningsradiusen inte överstiger 0,5 km. Effektfördelningstransformatorens lasthastighet mellan 0,5 ~ 0,6 är högst, vid denna tidpunkt transformatorns kapacitet kallas ekonomisk kapacitet. Om man antar att lasten är relativt stabil kan kontinuerlig produktion av situationen väljas genom transformatorkapacitetens ekonomiska kapacitet.